Wykonanie niezbędnej systemowej infrastruktury zabezpieczającej przed zalewaniem wodą opadową posesji przy ulicy Ignacego Domeyki w Zielonej Górze

INTERPELACJA nr 32/DJL/2020

W związku z licznymi prośbami mieszkańców ul. Domeyki zwracam się z uprzejmą prośbą o wykonanie niezbędnej, systemowej infrastruktury zabezpieczającej posesje przy ul. Ignacego Domeyki w Zielonej Górze przed wodą opadową. W czasie ostatnich, gwałtownych opadów atmosferycznych zarówno ogrody jak i budynki mieszkańców przy tej ulicy zostały zalane. Niezbędna była interwencja Straży Pożarnej, która została wezwana do wypompowania wody opadowej z garaży i piwnic. W ostatnich latach w wyniku nawożenia ulicy destruktem asfaltowym, poziom drogi został znacznie podniesiony. W efekcie woda opadowa w naturalny sposób spływa na posesje powodując zalania ogrodów i domostw.

Pragnę nadmienić, iż już w zeszłym roku napisałem interpelację nr 1/DJL/2018 z dnia 18. marca 2019 r.,w której wskazywałem konieczność budowy nowej drogi przy ul. Domeyki. Ponownie proszę o wpisanie tej drogi jako zadania inwestycyjnego do budżetu miasta na rok 2021. Jako wieloletni mieszkaniec osiedla Jędrzychów uważam, że budowa tej drogi jest zasadna i powinna być pilnie wykonana. Mieszkańcy ul. Domeyki od 40 lat zmagają się z utrudnieniami. Stan nawierzchni jest fatalny. Końcowy odcinek tej ulicy jest obecnie nieprzejezdny.

Jak się okazuje, problemem jest nie tylko fatalny stan nawierzchni ale również nieuregulowana kwestia wód opadowy. Brak kanalizacji deszczowej sprawia, iż każdy większy deszcz powoduje zalewanie drogi, degradację tymczasowej nawierzchni oraz podtapianie sąsiadujących posesji. Mieszkańcy osiedla Uczonych zwracają się z prośbą o interwencję w tej sprawie. Proszą, aby miasto podjęło działania, które w przyszłości zabezpieczyłyby ich domy i działki przed zalewaniem i zniszczeniem.

W związku z nasileniem się gwałtownych zjawisk pogodowych, wymagana jest pilna interwencja władz miasta w celu zabezpieczenia przepływu wód opadowych. Przy obfitych opadach deszczu, brak kanalizacji deszczowej oraz zaniedbania w konserwacji przydrożnych i melioracyjnych rowów oraz przepustów wodnych, będzie powodować kolejne problemy z zalewaniem ulic i posesji.

Załącznik:

  1. Pismo mieszkańców ul. Domeyki z dnia 27-07-2020 r.
  2. Artykuł z Gazety Lubuskiej z 2017 roku: https://plus.gazetalubuska.pl/od-dziesiecioleci-walcza-o-lepsza-droge/ar/12392307
  3. Zdjęcia z drogi przy ul. Domeyki.
Artykuł z Gazety Lubuskiej z 2017 roku: https://plus.gazetalubuska.pl/od-dziesiecioleci-walcza-o-lepsza-droge/ar/12392307