Stan techniczny wiaduktu w ciągu ul. Zjednoczenia

Stan techniczny remontowanego wiaduktu w ciągu ul. Zjednoczenia INTERPELACJA nr 86/DJL/2022 1. Wykonywanie okresowych przeglądów i inspekcji dróg oraz obiektów mostowych to jedno z najważniejszych zadań związanych z zarządzaniem drogami i mostami. Informacje uzyskane w ramach tych działań powinny stanowić punkt wyjścia do podejmowania wszelkich decyzji związanych z bieżącym utrzymaniem, Dowiedz się więcej…