Likwidacja składowiska odpadów niebezpiecznych w Przylepie

Poniżej zamieszczam dokumenty dotyczące sprawy wybuchu odpadów niebezpiecznych w zielonogórskim Przylepie. Postanowieniem z dnia 10 marca 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał Prezydenta Miasta Zielona Góra jako właściwy organ do natychmiastowego usunięcia odpadów. Do dzisiaj wyrok NSA (Sygn. akt II OW 163/19 z dnia 10 marca 2020 roku) nie został Dowiedz się więcej…

Składowisko nielegalnych odpadów w Przylepie

Zapytanie o składowisko nielegalnych odpadów w Przylepie i Park Braniborski Jaki jest stan zaawansowania likwidacji nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych na terenie byłych Zakładów Mięsnych w Przylepie ? Kiedy zostaną usunięte w Parku Braniborskim zinwentaryzowane, obumarłe drzewa, Urząd poniósł koszty na inwentaryzację drzew, w ślad za nią nastąpić miała ich wycinka? Dowiedz się więcej…