Przegląd zadrzewienia w Park Braniborskim

Miasto na potrzeby ochrony przyrody zamierza wykonać szereg prac na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park Braniborski” zlokalizowanego na terenie Miasta Zielona Góra na działkach: nr 344 (obręb 0032), 351/6 (obręb 0032), 408 (obręb 0032) i 769 (obręb 0033). Zakres prac obejmuje usunięcie drzew i krzewów obumarłych, zamierających lub zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu. Czytaj dalej…

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi

W ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I” Spółka „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. planuje zrealizować dwa zadania, które mają na celu ochronę osiedla mieszkaniowego dzielnicy Jędrzychów przed okresowymi podtopieniami spowodowanymi wylewaniami w czasie dużych opadów przez ciek Dłubnia. Są Czytaj dalej…