Budżety radnych

INTERPELACJA nr 36/DJL/2020

W związku z zbliżającym się końcem roku budżetowego pragnę przypomnieć się z tak zwanym Funduszem radnych. W zeszłym roku radni klubu KO Rady Miasta Zielona Góra mieli do swojej dyspozycji kwotę 150 000 zł. Każdy z nas przeznaczył ją na wskazane zadania w swoim okręgu. W tym roku część radnych naszego klubu KO (4 osoby) nie otrzymała jeszcze kwoty z budżetu na 2020 rok.

Z informacji jakie uzyskałem od radnych zasiadających od wielu lat w Radzie Miasta Zielona Góra jest to już wieloletnia tradycja. Informacje o tzw. kieszonkowym radnych znalazłem również na informatorze samorządowym „Łącznik Zielonogórski” w zakładce Fundusze radnych.

Proszę o informację do koga w Urzędzie Miasta Zielona Góra należy zgłosić listę zadań radnych z wyszczególnieniem kwot do realizacji na 2020 rok?

Załącznik:

  1. Łącznik Zielonogórski, Fundusze radnych link – http://www.lzg24.pl/aktualnosci/fundusze-radnych

Odpowiedź Prezydenta:

Link: https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2020/11/DOBR_0003_73_2020_LegutowskiD_odp.pdf

Link do strony:

https://www.lzg24.pl/aktualnosci/fundusze-radnych