Naliczanie dodatkowych opłat dla inwestorów

INTERPELACJA nr 35/DJL/2020

Z informacji jakie uzyskałem od zielonogórskich przedsiębiorców wynika, że Urząd Miasta Zielona Góra nalicza opłaty za zmianę zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod nowo projektowane inwestycje. Już na etapie uzgodnień projektowych w zakresie możliwości włączenia posesji do ruchu drogowego, Urząd nalicza opłaty, które inwestor musi ponieść jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na realizację planowanej inwestycji niedrogowej. W odpowiedzi na złożony wniosek, inwestorzy otrzymują polecenie zawarcia umowy na współfinansowanie przebudowy infrastruktury drogowej w pobliżu działki, na której będzie realizowana inwestycja.

W związku z powyższym składam następujące zapytania:

1. W jaki sposób Urząd Miasta wylicza kwotę, jaką inwestor ma ponieść za współfinansowanie przebudowy infrastruktury drogowej? Jakie są zasady naliczania tej opłaty?

2. Czy zasady te są jawne i gdzie są opublikowane?

3. Czy obowiązek zawarcia takiej umowy obejmuje wszystkich inwestorów w mieście?

4. Czy inwestor realizujący budowy przy ul. Źródlanej uczestniczył we współfinansowaniu przebudowy dróg prowadzących do tych inwestycji? Jeśli tak, proszę podanie:
– kwoty współfinansowania,
– jak została ona wyliczona,
– na co konkretnie została przeznaczona?

5. Czy inwestor realizujący budowy przy ul. Anny Jagiellonki uczestniczył we współfinansowaniu przebudowy dróg prowadzących do tych inwestycji? Jeśli tak, proszę podanie:
– kwoty współfinansowania,
– jak została ona wyliczona,
– na co konkretnie została przeznaczona?

6. Proszę u ujawnienie wykazu wszystkich tego rodzaju zawartych umów oraz kwot, na które opiewały za lata 2018,2019 i 2020.

7. Proszę również o odpowiedź, czy Urząd Miasta nie uważa, że tego rodzaju działania nie zniechęcają potencjalnych inwestorów do realizacji projektów w Zielonej Górze, jednocześnie zmniejszając możliwości rozwoju ekonomicznego miasta oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Odpowiedź Prezydenta:

https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2020/12/DOBR_0003_72_2020_LegutowskiD_odp.pdf