W tym serwisie będą udostępnione projekty uchwał przesyłane przez biuro RM przed każdą z sesji od początku 2020 r. do końca aktualnej kadencji. Zapraszam wszystkich mieszkańców naszego miasta, zainteresowanych wglądem i pobieraniem poniższych dokumentów.

Więcej: https://bip.zielonagora.pl/8/Rada_Miasta/

08-11-2022 – LXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra

porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.

II. Podjęcie apelu do Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie ZIT – druk nr 1025

https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2022/11/Druk-nr-1025.pdf

III. Podjęcie uchwał w sprawach:

– określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości – druk nr 1026;

https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2022/11/Druk-nr-1026.pdf

– nieprzeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 roku – druk nr 1027;

https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2022/11/Druk-nr-1027.pdf

– zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2022 – druk nr 1028

https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2022/11/Druk-nr-1028.doc

– zmieniającej Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra – druk nr 1029

https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2022/11/Druk-nr-1029.doc

IV. Zamknięcie sesji.

Projekty apelu i uchwały zmieniającej Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra zostaną wysłane w terminie późniejszym.

03-2021 – XXXVII sesja Rady Miasta

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2021 roku – druk nr 697;

Biuro Rady Miasta przesyła w załączeniu projekty uchwał w sprawie:

– wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego – druk nr 682

– rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza przy ul. Kąpielowej w Zielonej Górze – druk nr 684

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza przy ul. Kąpielowej w Zielonej Górze – druk nr 685

09-2020 – XXIX Sesja Rady Miasta

09-2020 – XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

09-2020 – XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

08-2020 – XXVI Sesja Rady Miasta

07-2020 – XXV Sesja Rady Miasta

06-2020 – XXIV Sesja Rady Miasta

05-2020 – XXIII Sesja Rady Miasta

04-2020 – XXII Sesja Rady Miasta

04-2020 – XXI Sesja Rady Miasta

02-2020 – XX Sesja Rady Miasta

02-2020 – XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

0I-2020 – XVIII Sesja Rady Miasta


12-2019 – XVII Sesja Rady Miasta