W tym serwisie będą udostępnione projekty uchwał przesyłane przez biuro RM przed każdą z sesji od początku 2020 r. do końca aktualnej kadencji. Zapraszam wszystkich mieszkańców naszego miasta, zainteresowanych wglądem i pobieraniem poniższych dokumentów.

Więcej: https://bip.zielonagora.pl/9/18163/XXIX_sesja_Rady_Miasta_Zielona_Gora/

03-2021 – XXXVII sesja Rady Miasta

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2021 roku – druk nr 697;

Biuro Rady Miasta przesyła w załączeniu projekty uchwał w sprawie:

– wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego – druk nr 682

– rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza przy ul. Kąpielowej w Zielonej Górze – druk nr 684

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza przy ul. Kąpielowej w Zielonej Górze – druk nr 685

09-2020 – XXIX Sesja Rady Miasta

09-2020 – XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

09-2020 – XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

08-2020 – XXVI Sesja Rady Miasta

07-2020 – XXV Sesja Rady Miasta

06-2020 – XXIV Sesja Rady Miasta

05-2020 – XXIII Sesja Rady Miasta

04-2020 – XXII Sesja Rady Miasta

04-2020 – XXI Sesja Rady Miasta

02-2020 – XX Sesja Rady Miasta

02-2020 – XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

0I-2020 – XVIII Sesja Rady Miasta


12-2019 – XVII Sesja Rady Miasta